Säljare

Företaget mtbuy har stor kompetens inom branschen industriell utrustning, speciellt när gäller CNC-maskiner.

Affärsidén är att via internet förmedla begagnade verktygsmaskiner och industriell utrustning mellan säljare och köpare på samma sätt som fastigheter förmedlas.

Vår affärsidé har många fördelar som innebär besparingar för både säljare och köpare. Både säljare och köpare är vinnare om maskinen står kvar hos säljaren till dess den hämatas av köparen, lager- och transportkostnader för mellanlagring utgår.

Vi skall till en låg provision ge säljare och köpare möjlighet att göra affärer utan födyrande mellanhänder. Provisionen betalas av säljaren.

Våra kunder kommer att vara både säljare och köpare

Vi erbjuder dig som säljare att sälja din maskin till marknadspris. Priset kan vara fast eller öppet - den köpare som har den största nyttan av maskinen bjuder högst.

Begagnad utrustning säljs i befintligt skick. Dock kan säljaren om han så önskar ställa vissa garantier.

Säljaren skall bereda registrerade köparen möjlighet att deltaga i visningar och i vissa fall bereda möjlighet till personlig visning.

Säljaren skall förbinda sig genom ett säljavtal att sälja ett objekt till fast pris eller till ett högstbjudande pris under en angiven period.

I de fall bud läggs som är lägre än begärt pris och säljaren accepterar detta bud är budet tagit och försäljning sker till högstbjudande.


Anslut
dig till vårt nyhetsbrev för att få uppdaterad information.Avbeställ info!


Maskinportalen

för verkstads-
industrin.

- Nyheter
- Agenturregister
- Leverantörer
- Länkar m.m.


maskinportalen.se


Copyright © 2004 mtbuy