Köpare

Företaget mtbuy har stor kompetens inom branschen industriell utrustning, speciellt när det gäller CNC-maskiner.

Vår affärsidé är att via internet förmedla begagnade verktygsmaskiner och industriell utrustning mellan säljare och köpare på samma sätt som fastigheter förmedlas.

Detta ger många fördelar som innebär besparingar för både säljare och köpare. Båda är vinnare om maskinen står kvar hos säljaren till dess den hämatas av köparen, lager- och transportkostnader för mellanlagring utgår.

Vi skall till en låg provision ge säljare och köpare möjlighet att göra affärer utan födyrande mellanhänder. Provisionen betalas av säljaren.

Våra kunder kommer att vara både säljare och köpare.

Vi erbjuder dig som köpare en utförlig presentation på nätet med bilder, maskindata m.m. Den som vill köpa eller deltar i en budgivning på ett specifikt objekt skall registrera sig och har därmed möjlighet att deltaga i visningar och i vissa fall beredas möjlighet till personlig visning. I de flesta fall kan maskinen ses i drift. Flyttas maskinen till ett annat "försäljningställe" tappar den ofta sin historik. Du kan köpa eller lägga bud var än du befinner dig - med nätets hjälp har den geografiska spridningen ingen betydelse.

Begagnad utrustning säljs i befintligt skick.

Köp kan ske till fast pris eller öppet pris - till högstbjudande.

Vid budgivning är ett bud bindande.

I de fall bud läggs som är lägre än begärt pris och säljaren accepterar detta bud är budet taget.


Anslut
dig till vårt nyhetsbrev för att få uppdaterad information.Avbeställ info!


Maskinportalen

för verkstads-
industrin.

- Nyheter
- Agenturregister
- Leverantörer
- Länkar m.m.


maskinportalen.se


Copyright © 2004 mtbuy